WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL?


Onmiddellijk een ongevallenformulier door de behandelend geneesheer en door u invullen.  Dit formulier bij de secretaris bezorgen, samen met een klever van het ziekenfonds.  Dit formulier kan je verkrijgen bij onze secretaris en/of in de kantine. Dit ongevallenformulier kan u hier downloaden: Ongevallenformulier

 

AFREKENING EN TERUGBETALING.


Alle behandelingen en medicatie voorleggen aan uw ziekenfonds.  De uittreksels bezorgen aan de secretaris.  De KBVB zal een tussenkomst storten op de rekening van de club.  Om een snelle terugbetaling vanuit onze club te bekomen is het wenselijk om uw bankrekeningnummer aan de secretaris te bezorgen.  De verzekering van de KBVB betaalt niet alles terug.  Indien u dit wenst, raden wij u aan om zelf een aanvullende verzekering af te sluiten.  Onze hoofdsponsor Insurex kan u hierover meer inlichtingen verschaffen.  Dit is zeker belangrijk bij inkomensverlies.

 

KINESIST.


Als de dokter een behandeling door een kinesist voorschrijft, dan moet alvorens de behandelingen kunnen beginnen, hierover een toestemming zijn van de KBVB.  Indien er geen akkoord is, zal er ook geen tussenkomst zijn.  De aanvraag zal dus steeds via onze secretaris bij de KBVB aangevraagd worden.  

 

AFSLUITEN VAN ONGEVAL EN HERVATTEN VAN SPORTACTIVITEITEN.


Wanneer een ongeval aanvaard wordt door de KBVB, zal er een geel formulier aan u overhandigd worden door onze club.  Onderaan bevindt zich een invulstrook voor het afschrijven en/of hervatten van de activiteiten. Dit formulier dient u te laten invullen door de behandeld geneesheer en te bezorgen aan de secretaris.  Wanneer dit formulier niet afgegeven wordt en de speler is terug met de sportactiviteiten gestart, dan loopt hij/zij het risico dat het volgend ongeval niet aanvaard wordt.

 

NUTTIG ADRES. 


Secretaris: JESICA LESIRE

gc.verbroederingzwijndrecht@gmail.com