Het bestuur van Verbroedering Zwijndrecht en Sporting Burchthebben met verbazing kennis genomen van het artikel dat vandaag is verschenenin Gazet van Antwerpen.

Daar wordt onder meer geschreven dat binnenkort gesprekkenworden opgestart met het gemeentebestuur met het oog op een fusie tussen beideclubs binnen 5 jaar.

“Dat was even schrikken’, zeggen de voorzitters van beideclubs in koor. “Al jaren bestaan er goede banden tussen beidevoetbalverenigingen en dat gaat in de toekomst zeker en vast niet veranderen.De samenwerking tussen beide clubs rond het dameselftal is hiervan een mooivoorbeeld.”

Maar een samenwerking is nog altijd geen fusie. Zowel opsportief als op financieel vlak zijn beide verenigingen gezond en hebben elknog heel wat eigen toekomstplannen.

De berichtgeving in Gazet van Antwerpen vandaag zijn dusniets meer dan wilde geruchten”, bevestigen Stefaan Schelfaut (Sporting Burcht)en Peter Verhulst (Verbroedering Zwijndrecht).

“Wie zou immers ‘den derby’ willen missen”, besluiten beidenlachend!