Beste Verbroederingsvrienden,


Sedert maart hebben wij noodgedwongen al onze voetbalactiviteiten moeten stopzetten wegens Covid 19.


Het bestuur is in die tussentijd niet blijven stilzitten en heeft een draaiboek uitgewerkt om alles zo goed mogelijk "Coronaproof" te maken.  Dit zijn een aantal noodgedwongen maatregelen waarvan wij denken dat op die manier ieders veiligheid zou kunnen gewaarborgd blijven.  Nu de Coronacijfers terug aan het stijgen zijn hebben wij gewerkt in stappen. 


In bijlage vindt u een brief waarin de aangekondigde maatregelen tot 31/08/2020 vermeld staan.  Niet alle maatregelen zijn populair maar naar onze mening noodzakelijk.


Ik wil jullie nu al danken voor jullie begrip en medewerking.  Ook dank aan de Corona-werkgroep die hieraan zeer hard gewerkt heeft.


Met vriendelijke groeten,


Peter Verhulst

Voorzitter Verbroedering Zwijndrecht