LIDGELDEN 2021-2022

Voor nieuwe leden bedraagt het lidgeld 285 EUR + 25 EUR éénmalige aansluitingskost (=310 EUR). Broers en zussen betalen 265 EUR.

Ondanks het grote verlies aan inkomsten door de huidige omstandigheden (geen inkomsten kantine, geen sportkamp, geen paastoernooi, mindere sponsoring),zullen we toch het lidgeld voor het seizoen 2021 – 2022 VERMINDEREN. Voor bestaande leden (betalend lid sinds 2020-2021) bedraagt het lidgeld:

•A-ploeg 285 EUR

•U6-U13: 175 EUR

•U13-U17, Beloften en B-ploeg: 140 EUR

Er worden geen terugbetalingen van lidgelden uitgevoerd, uitgezonderd bij het voorleggen van een doktersbriefje dat de permanente of langdurige (periode van een seizoen) ongeschiktheid voor het uitoefenen van de voetbalsport aangeeft. Eventuele terugbetalingen gebeuren steeds pro rata en na aftrek van:

•De eventuele kosten van de ontvangen kledij

•De aansluitingskost

De terugbetaling gebeurt niet automatisch maar is steeds een individuele beslissing van de raad van bestuur. Er zijn geen terugbetalingen meer mogelijk na nieuwjaar!

Betaling van het lidgeld dient te gebeuren op het rekeningnummer BE13 8601 1153 6339 met vermelding van NAAM en GEBOORTEDATUM van de jeugdspeler, dit ten laatste op 30 april 2021 !

Bij niet-inschrijving of laattijdige betaling van het lidgeld, kunnen wij spijtig genoeg GEEN plaats garanderen in een jeugdteam. Als er na 30 april 2021 nog plaats is, kan je uw kind terug aansluiten doch met een EXTRA kost van 50 euro bovenop het lidgeld zoals hierboven beschreven.

Het is MEER DAN OOIT dankzij de inzet van heel wat vrijwilligers en de grote aanwezigheid van spelertjes en ouders bij activiteiten dat de club kan OVERLEVEN !! 

We hebben dan ook zeer veel vrijwilligers nodig en indien u de club een helpende hand wil toesteken , aarzel dan niet om dit te melden. ALLE HULP IS WELKOM , HOE KLEIN OOK !!! 

Zoals u weet, komt elke mutualiteit tussen in het lidgeld van een sportvereniging. Dit ingevuld formulier ontvangt u samen met uw kledij bij de start van het seizoen 2021-2022.