LIDGELDEN

Lidgeld voor seizoen 2020-2021

 

Het lidgeld voor seizoen 2020-2021 bedraagt 285 EUR.

Broers en zussen betalen 265 Euro. Voor nieuwe leden rekenen we ook de kosten van de overgang en/of aansluiting bij de KBVB. Deze éénmalige bijdrage bedraagt 25 Euro. Zo betalen nieuwe leden 310 Euro.

De leden met Z-Pas van Gemeente Zwijndrecht dienen nu 71,25€ lidgeld te betalen. Nieuwe leden met Z-Pas 71,25 + 25 = 96,25€.

 

Het lidgeld telt voor het ganse seizoen 2020-2021.

Er worden geen terugbetalingen van lidgelden uitgevoerd, uitgezonderd bij het voorleggen van een doktersbriefje dat de permanente of langdurige (periode van een seizoen) ongeschiktheid voor het uitoefenen van de voetbalsport aangeeft.

Eventuele terugbetalingen gebeuren steeds pro rata en na aftrek van:

  • de kosten voor de ontvangen kledij;
  • de aansluitingskost.

Er zijn geen terugbetalingen meer mogelijk na nieuwjaar.

De terugbetaling gebeurt niet automatisch maar is steeds een individuele beslissing van de raad van bestuur.

 

Wij verwachten uw betaling op rekeningnummer BE13 8601 1153 6339 met vermelding van naam en geboortedatum van de jeugdspeler, ten laatste op 06 april 2020 of u betaalt dit lidgeld cash op de inschrijvings- en pasdag en ontvangt een bewijs van betaling. Bij niet-inschrijving of laattijdige betaling, kunnen wij spijtig genoeg GEEN plaats garanderen in een jeugdteam. De vele spelertjes die op de wachtlijst staan , krijgen vanaf 06 april 2020 de kans om aan te sluiten. Als er na 06 april 2020 nog plaats is , kan je uw kind terug aansluiten doch met een EXTRA kost van €25 bovenop het lidgeld van €285. Spelers waarvan het lidgeld niet is betaald, mogen niet deelnemen aan wedstrijden of trainingen.

 

Bij aanvang van het nieuwe seizoen 2020 – 2021 ontvangen de reeds aangesloten spelers wedstrijdkousen,een polo ( shirt ) en een trainingspak. Nieuwe spelers ontvangen eveneens een trainingspak en polo ( shirt ). Wij vragen de spelers het trainingspak van Verbroedering Zwijndrecht te dragen op de wedstrijddag. U ontvangt tevens 10 tombolakaarten t.w.v. 20 Euro. Zij zitten inbegrepen in het lidgeld. Bij verkoop wint u zo een deel van uw lidgeld terug en maken de kopers kans op diverse mooie prijzen. Door betaling van het lidgeld aanvaarden de spelers en de ouders (wettelijke voogden) de bepalingen zoals opgenomen in deze informatiebrochure en het jeugdbeleidsplan (zie onder).”